Woningtypen

Als basisprincipe geldt, dat een seniorenpluswoning gelijkvloers is. Dit kan in een appartementengebouw zijn of op maaiveld. In het geval van een appartement op maaiveld  vormt de woning ook onderdeel vormt van appartementencomplex en is onderworpen is aan de regels van een Vereniging van Eigenaars (V.V.E).

Begane grond Dongjum

De seniorenpluswoning is een woning, die speciaal ontworpen is met het oog op zelfstandig wonen voor oudere en gehandicapte personen. Met name de inrichting van de badkamer en de toilet(ten) en voorzieningen t.b.v. valpreventie, alarmering, verlichting, elektra e.d. zijn opgenomen in de uitvoering van de seniorenpluswoning.

Dongjum met techniek en kamer in de kap.

Natuurlijk zijn er veel keuzes te maken voor de veiligheids- en comfort voorzieningen en deze keuzes zijn direct afhankelijk van de wensen en eisen van de bewoner. Dit geldt eveneens voor de indeling van de woning, welke mede bepaald wordt door de stedenbouwkundige eisen. Veelal bepaalt de gemeenten de verschijningsvorm van een woningbouwplan. Vaak is een plat dak voor een woning niet gewenst en is het daarom nodig een verdieping te realiseren. Als dit het geval is, wordt er een nuttige functie aan de verdieping gegeven. Het kan een invulling met de technische ruimte zijn, maar meestal is dit te gering en wordt er minimaal 1 kamer bijv. voor logés of hobby gemaakt. De foto en plattegrond zijn van seniorenwoningen in Dongjum, die gerealiseerd zijn door Wonen Noordwest Friesland en ontworpen door architectenbureau Alynia http://www.alynia-archtecten.nl. Uitgaande van de nieuwe regels m.b.t. het niet langer aansluiten van een nieuwe woning op het aardgasnet is een relatief grote technische ruimte noodzakelijk.

In “De Stoevelaarmolen” is de bovenverdieping afhankelijk van het type woning als een slaapkamer of hobbykamer uitgevoerd met een technische ruimte en berging.