Financieringscategorie

In de woningmarkt wordt een onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen en daarbinnen weer tussen woningen in de sociale sector en de vrije sector. De seniorenpluswoning is in de eerste plaats een vrije sector koopwoning. Door de hoeveelheid extra voorzieningen t.o.v. de standaard woning zijn de kosten hoger en dientengevolge komt een dergelijke woning qua prijsklasse snel in de vrije sector. Toch zijn, als gevolg van de toenemende efficiency van de bouw en de uitrusting, de kosten van de seniorenpluswoning relatief laag. Zeker de automatisering van een woning wordt steeds goedkoper. Behalve de hypotheeklasten heeft iedere koper van een seniorenpluswoning te maken met servicekosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de organisatie van de woningen. Welke kosten worden opgenomen in de servicekosten is bepalend voor de hoogte hiervan.

De  lasten van een koopwoning worden in belangrijke mate bepaald door de hypotheeklasten. In het geval van een seniorenpluswoning zal deze veelal gekocht worden door senioren, die hun hypotheek reeds hebben afgelost of in ieder geval een aanzienlijk deel daarvan.Voor hen kan het aantrekkelijk zijn om een woning te huren i.p.v. te kopen. De huurlasten zijn over het algemeen hoger dan de lasten van een koopwoning. Het door een belegger geëiste rendement zal gemiddeld 2 á 3%% boven de hypotheekrente liggen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden, dat de jaarlasten van een nieuwe huurwoning minimaal 2,5% hoger zullen liggen. Natuurlijk speelt de aftrekbaarheid van hypotheeklasten hierbij ook een rol.

Het grote voordeel van een huurwoning is, dat men de overwaarde van de te verkopen woning kan gebruiken voor een financieel prettiger leven. 

Het is echter niet zomaar mogelijk om een huurwoning in een koopcomplex te realiseren. Veelal is het noodzakelijk om bij aanvang van het project een keuze te maken tussen koop of huur. In het geval van een huurwoning in een koopcomplex dienen er weer allerlei voorzieningen te worden getroffen m.b.t. de servicekosten. Een belegger en ook de andere bewoners zullen zekerheid wensen over de continuïteit van de betalingen voor de servicekosten.

Natuurlijk niets is onmogelijk maar alles heeft zijn prijs en zijn voor- en nadelen.