Veiligheid

Jarenlang vinden de meeste ongelukken in en rondom het huis plaats. De oorzaak hiervan ligt meestal in het snel en onoplettend de een of andere taak willen doen. Verkeerd schoeisel, de trap niet op de juiste wijze plaatsen, afgeleid worden, kooktoestel niet uitzetten e.d. zijn allemaal zaken, die kunnen leiden tot ongelukken.

Een deel van deze activiteiten ontstaan door de noodzaak om zelf een aantal dingen te doen. Het schilderen van de woning, het schoonmaken van de goot, het snoeien van bomen e.d. kunnen leiden tot grote en kleine ongelukken. Ook binnen de woning zijn er vaak onbenullige oorzaken van ongelukken. Op verkeerd schoeisel van de trap lopen, een lamp repareren op een stoel of kruk, uitglijden in douche of bad e.d. zijn simpele zaken, die grote gevolgen kunnen hebben.

In een seniorenpluswoning kan niet alle gevaar worden vermeden, maar door de uitvoering en het beheer van de woning kan veel worden voorkomen.

Het beheer van de woning door een Vereniging van Eigenaars maakt het mogelijk, dat een aantal onderhoudstaken niet door de bewoner zelf worden gedaan. Het technisch onderhoud wordt door derden in opdracht van de V.v.E. uitgevoerd. Natuurlijk moeten hiervoor gelden worden gereserveerd d.m.v. servicekosten, maar dit kost aanzienlijk minder dan bij individuele opdracht en is niet afhankelijk van de conditie van de bewoner of de kinderen.

Tevens is door de gelijkvloerse uitvoering van de seniorenpluswoning en de levensloopbestendigheid de woning goed toegankelijk met een rolstoel en/of rollator. Bij de indeling van de woning en zeker voor de badkamer is niet alleen rekening gehouden met de toegankelijkheid en veiligheid, maar ook met hulpverlening. Het maneuvreren met een rolstoel in de badkamer moet niet alleen voor de bewoner eenvoudig zijn, maar ook voor de hulpverlener. Ook moeten kranen qua uitvoering en situering zijn ingesteld op hulpverlening. Advies en overleg met regionale zorgverleners is normaal bij de ontwikkeling van seniorenpluswoningen.